Rosenmetoden

Denna metod har utvecklats under mer än 50 år av Marion Rosen, sjukgymnast.Rosenmetoden handlar om att skapa förändring – från den person Du tror att Du är till den Du verklingen är! Det är en mjuk massage som gör kroppen medveten om dess spänningar,får musklerna att slappna av och återgå till sitt normala tillstånd. Undanträngda känslor ges möjlighet att komma upp till medvetennivå och kan bearbetas Rosenmetoden är bra för dig som: – Har spända,låsta och värkande muskler. – Har svårt att slappna av i en stressad vardag. – Känner dig trött utan att förstå varför. – Vill nå ett större kroppsmedvetande. – Vill nå ökad självkännedom.

Historik
Marion Rosen, lever tyvärr inte längre, jobbade som sjukgymnast och såg då att många gick runt och hade ont, när det släppte en spänning i deras kroppar kunde de berätta gamla minnen kanske från sin barndom och när minnet kom upp släppte spänningen i kroppen. Hon började förstå att alla människor har sin historia lagrad i kroppen och att gamla minnen kan störa oss och vi får ont. Men genom att komma i kontakt med minnet kunde kroppen släppa spänningen och man kan må bra igen.Behandlingen kan vara både skön och jobbig. Detta är min djupaste behandlings metod och det är inte säkert att den passar alla. Det är därför viktigt med samtalet innan man börja jobba och det är då jag kan avgöra om behandlingen är något för den som sökt mig.